grudzień 2007
Szkolenie  komputerowe w zakresie projektowania stron internetowych i robienia prezentacji multimedialnych
w ramach realizacji projektu „Ty też potrafisz” finansowanego ze środków Fundacji OŚKa z Programu Wspierania Polskich Organizacji, Inicjatyw i Grup Kobiecych „Fundusz dla Kobiet”


listopad 2007
Walne zebranie—wybory władz III kadencji
EUROPA DONNA DĘBICA

Prezes—Anna Mazur lekarz
V-ce prezes—Wanda Mikrut ekonomista
Skarbnik—Ewa Kocoń nauczyciel
Sekretarz—Maria Fidzińska ekonomista
Członek zarządu—Joanna Żurek-Krupka prawnik
KOMISJA REWIZYJNA
Przewodnicząca—Ewa Rusin położna
V-ce przewodnicząca—Ewa Piotrowska-Bizoń prawnik
Członek komisji—Małgorzata Mendel nauczyciel


maj—grudzień 2007
Zaproszenie na badanie Pań urodzonych w 1967 r.
Paszport do Zdrowych Piersi—wydany przez Polskie Forum Europejskiej Koalicji do Walki z Rakiem Piersi Europa Donna.


25—31 październik 2007
Udział w konferencji Europejskiej Koalicji
Europa Donna w Amsterdamie


29—30 czerwiec 2007

Udział członkiń EUROPA DONNA DĘBICA:
Jadwiga Ząbek i Ewa Rusin
w OGÓLNOPOLSKIM FORUM EDUKACYJNYM 2007 w Warszawie,
wykład na temat

„Rola organizacji kobiecych w raku piersi
i współpraca ze środowiskiem pielęgniarskim
na przykładzie Koalicji EUROPA DONNA”


10 luty 2007
VIII Bal Różowej Wstążki