30 wrzesień—1 październik  2006
„Racjonalna terapia zachowań jak sobie radzić ze stresem
w codziennym życiu” –
Pani mgr Mariola Kosowicz
z Centrum Onkologii w Warszawie—warsztay w Wiluszówce 10—11 marzec 2006
VIII Zjazd Delegatów Polskiego Forum Europejskiej Koalicji do Walki z Rakiem Piersi Europa Donna
w Słupsku—delegatki Anna Mazur i Jadwiga Ząbek 


18 luty 2006
VII Bal Różowej Wstążki, bal charytatywny—
uczestniczyła w nim Prezes Polskiego Forum Europa Donna Pani dr Dorota Czudowska