18—20 listopad 2005

MEDIOLAN— DOROCZNE SZKOLENIE LIDEREK
EUROPA DONNA.

Polskę reprezentują Alina Jurczyk i Anna Mazur5 luty 2005
VI Bal Różowej Wstążki