Wydarzenia 2004 i starsze


27 listopad 2004
EUROPA DONNA 10 lat w Polsce
udział w konferencji popularno naukowej w Legnicy, gdzie gościem honorowym była Prezydent Europejskiej Koalicji do Walki z Rakiem Piersi Europa Donna
Pani Stella Kyriakides z Cypru


 wrzesień
Prelekcje na temat raka piersi prowadzone przez członkinie
EUROPA DONNA w szkołach, bibliotece, u Sióstr Zakonnych


czerwiec 2004
Zjazd Prezesek w Centrum Onkologii w Warszawie. DNI DĘBICY—udział Europy Donny


maj 2004
Pilzno—na zaproszenie Amazonek udział w szkoleniu na temat badań genetycznych w kierunku raka piersi i dróg rodnych—prowadził  dr Tomasz Byrski z Ośrodka Genetyki w Szczecinie


23-25 kwiecień
VI  Zjazd Ogólnopolski Ruchu Kobiet do Walki z Rakiem Piersi udział wzięło około 60 osób—delegatki z całej polski, panie z Dębicy i zaproszeni goście
wykłady:  dr Wiktor Chmielarczyk
mgr Mariola Kosowicz

Uchwała, która zapadła w Dębicy to zmiana nazwy Ruchu Kobiet: POLSKIE FORUM EUROPEJSKIEJ KOALICJI DO WALKI Z RAKIEM PIERSI EUROPA DONNA zwane w skrócie POLSKIE FORUM EUROPA DONNA


  W 2004 roku zaproszono 765 pań w wieku 40 lat na badania mammograficzne, z czego zgłosiło się na badanie 86 pań


 7 luty
V Bal Różowej Wstążki, bal jubileuszowy urozmaicił występ kabaretu „Pod Wyrwigroszem”


29—30 marzec 2003
Legnica Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Delegatów Ogólnopolskiego Związku EUROPA DONNA

Nasze Stowarzyszenie reprezentowały panie: Anna Mazur i Janina Łoś


marzec 2003
Zaproszenie na mammografię dla kobiet ur. w 1963r. z powiatu dębickiego
„prezent urodzinowy dla 40-latki”, zaproszono 814 kobiet


14 grudzień  2002
Przyjęcie naszego Stowarzyszenia jako członka Ogólnopolskiego Związku Ruchu Kobiet do Walki z Rakiem Piersi EUROPA DONNA


październik 2002

Miesiąc Walki z Rakiem Piersi—kawiarnia Domu Kultury „Kosmos”, wykład dr Marka Kusibaba

Nawiązanie współpracy z klubem Amazonek:
Pilzno—P. Anna Sobczyk
Tarnów —P. Maria Gołfit


czerwiec 2002

DNI DĘBICY—obecność Stowarzyszenia, materiały informacyjne o raku piersi.

W 2002 roku zaproszono 766 kobiet w wieku 40 lat, do badań zgłosiło się 183 panie, skierowano do USG i BAC—27 pań


9 luty 2002
III Bal Różowej Wstążki, restauracja hotelu „IGLOOPOL”
bawiło się ok. 80 osób


 19 październik 2001

„Rak piersi—zagrożenie zapobieganie”, wykład dr Marka Kusibaba, spotkanie w Domu Kultury „Kosmos”,


marzec 2001
Zaproszenie na mammografię dla kobiet ur. w 1961r. z powiatu dębickiego „prezent urodzinowy dla 40-latki”


W 2001 roku zaproszono 778 kobiet 40 letnich, do badań zgłosiło się 177 pań, skierowano do USG i BAC—26 pań w tym wykryto 13 zmian niezłośliwych i 1 zmiana złośliwa operacyjna 


26 luty 2000
I Bal Różowej Wstążki, Jednostka Wojskowa bawiło się ok. 300 osób 


20 październik 1999


I Walne zebranie Stowarzyszenia Ruch kobiet do walki z Rakiem Piersi
EUROPA DONNA—DĘBICA i Wybory Zarządu I kadencji

Prezes—Anna Mazur
V-ce prezes—Elzbieta Rutkowska
Skarbnik—Edyta Wilk
Sekretarz—Ludmiła Pilch
Członek —Maria Mazur
Członek —Krystyna Kamińska
Członek —Małgorzata Kędzierska-Grabiec
Komisjia Rewizyjna
Przewodnicząca—Małgorzata Mendel
Członkowie—Ewa Kocoń
Anna Leska


5 październik 1999

Rejestracja Stowarzyszenia Ruch Kobiet do Walki z Rakiem Piersi
EUROPA DONNA—DĘBICA do rejestru Stowarzyszeń Sądu Rejonowego w Tarnowie