Jeśli chcesz więcej informacji o działalności Polskiego Forum i Europejskiej Koalicji do Walki z Rakiem Piersi wejdź na następujące strony: