W dniu 30 listopada odbyło się Walne Zgromadzenie Członków stowarzyszenia Ruch Kobiet do Walki z Rakiem Piersi EUROPA DONNA DĘBICA. Podczas zebrania przedstawiono sprawozdanie z działalności za okres kadencji 2011 – 2015. W sprawozdaniu zwrócono uwagę na liczne konferencje szkoleniowe dla kobiet oraz coroczne stoiska promocyjne podczas Dni Dębicy, jakie stowarzyszenie organizuje. Zarządowi udzielono absolutorium za miniony okres kadencji. Jednocześnie wybrano nowy Zarząd w skład którego weszli:

– prezes Anna Mazur

– wiceprezes Małgorzata Bokota

– sekretarz Maria Zachara – Stępień

– skarbnik Ewa Kocoń

– członek Joanna Żurek – Krupka

Pani Prezes Anna Mazur podziękowała za udzielenie absolutorium i ponowny wybór na funkcję prezesa. Zapewniła jednocześnie, że będzie wspólnie z pozostałymi członkiniami działać tak, aby jak najmniej kobiet z naszego środowiska chorowało i jak najwięcej kobiet dbało o własne zdrowie i życie…..”Jeśli choć jedno życie można uratować to warto działać…”

„TWOJE ZROWIE POTRZEBNE JEST TOBIE I TWOIM BLISKIM”