Wszystkim sponsorom składamy serdeczne wyrazy wdzięczności. Bez pomocy finansowej i rzeczowej trudno było by nam skutecznie realizować nasze cele na rzecz kobiet zagrożonych i chorych na raka piersi.