W dniu 17 października odbyła się konferencja szkoleniowa zorganizowana przez Ruch Kobiet do Walki z Rakiem Piersi EUROPA DONNA DĘBICA. Konferencja odbyła się w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta Dębica. Bardzo licznie uczestniczyła młodzież z dębickich szkół ponad gimnazjalnych, ale także licznie zebrani byli przedstawiciele władz samorządowych oraz kobiety i członkinie Stowarzyszenia.

Prelegent dr Bogusław Gawlik przedstawił wykład n.t. „Na raka piersi można nie zachorować. Raka piersi można wcześnie wykryć. Raka piersi można wyleczyć”. Wszyscy z ogromnym zainteresowaniem wysłuchali przedstawionych faktów dotyczących zarówno diagnostyki kobiecych chorób nowotworowych, jak i sposobów leczenia oraz czynników ryzyka, które można zmniejszyć.

Następnie p. Łucja Bielec zapoznała z metodami badań mammograficznych i cytologicznych, które pomagają w szybkiej diagnozie tych zachorowań. Jednocześnie zachęcała zebranych do regularnych badań i poinformowała o zakresie pracy Ośrodka diagnostycznego Fundacji SOS Życie w Mielcu.

Z kolei Pani prezes Anna Mazur przedstawiła krótką informację o Stowarzyszeniu EUROPA DONNA DĘBICA, które już ma za sobą 15 lat działalności. Naszą dewizą jest „Twoje zdrowie potrzebne jest Tobie i Twoim bliskim”. Zgodnie z tą dewizą pragniemy, aby wszystkie kobiety były pod dobrą opieką medyczną ale też same zadbały o swoje zdrowie.